Yritysohjaajalle

Aikuinen ja nuori katsovat läppäriä pöydän ääressä

Yritysohjaaja on nuorta 4H-yrittäjää tukeva vapaaehtoinen.
Tältä sivulta saat tietoa 4H-yritysohjaajan tehtävästä.

Katso videolta 4H-yrittäjän Ellin ja hänen yritysohjaajansa Riikan mietteitä yrittäjyydestä.

Yritysohjaajan tehtävä

Jokainen 4H-yrityksen perustava nuori tarvitsee itselleen yritysohjaajan. Yritysohjaajan tehtävänä on olla nuoren tukena, keskustella ja antaa palautetta. Ohjaaja suunnittelee yritystoimintaa nuoren kanssa ja seuraa hänen kasvamistaan yrittäjyyteen. Yritysohjaaja tukee, motivoi ja kannustaa nuorta yrittäjyyden haasteissa ja onnistumisissa.

Yritysohjaaja saa aina tarvitessaan tukea 4H:lta. Yritysohjaajat eivät ole juridisesti vastuussa nuorten yritystoiminnasta.

Yritysohjaajan tärkeimmät tehtävät ovat

 • keskusteleminen, kuunteleminen ja palautteen antaminen nuorelle
 • nuoren tukeminen, motivoiminen ja kannustaminen
 • nuoren tai ryhmän ohjaaminen
 • yhteydenpito nuoreen

Kuka voi olla 4H-yritysohjaaja?

Yritysohjaaja on vapaaehtoinen aikuinen, joka on kiinnostunut jakamaan kokemuksen nuoren yrittäjyydestä ja etsimään yhdessä vastauksia nuoren esittämiin kysymyksiin. Tärkeintä on toimia nuoren apuna ja tukena. 4H-yrittäjien yritysohjaajina ovat toimineet esimerkiksi paikalliset yrittäjät, nuorten vanhemmat tai muut vapaaehtoiseksi ilmoittautuneet aikuiset.

Yritysohjaajaksi voi ilmoittautua, vaikka 4H-yrittäjä ei olisi vielä tiedossa. Halu auttaa nuoria yrittäjyyden alkutaipaleella ja samalla tehdä yhteiskunnallisesti tärkeää työtä voi olla motiivina yritysohjaajaksi ryhtymiselle. Tarjoamme yritysohjaajille mahdollisuuden osallistua ilmaiseen koulutukseen, joka suoritetaan itsenäisesti.

4H-yritysohjaajaksi voi ilmoittautua lomakkeen kautta 4h.fi-verkkosivuillamme. Lomakkeesta menee tieto lähimpään 4H-yhdistykseen, joka ottaa ohjaajaan yhteyttä.

Yritysohjaajalta voidaan pyytää vapaaehtoisen rikostaustaote, paikallisen 4H-yhdistyksen linjauksen mukaisesti.

Katso video yritysohjaajaksi ilmoittautumisesta

Yritysohjaaja tekee sopimuksen

Yritysohjaajuus on kahden kauppa 4H-yrittäjän ja vapaaehtoisen yritysohjaajan välillä. 4H-yrittäjät ovat eri-ikäisiä ja erilaisissa yrittäjyyden vaiheissa, siksi ohjaustarpeet voivat olla erilaisia. On hyvä sopia yhdessä esimerkiksi siitä, kuinka usein nuori ja ohjaaja tapaavat.

Yritystoimintaa aloittaessaan nuori tarvitsee aktiivisen yritysohjaajan, joka pitää häneen yhteyttä ja suunnittelee toimintaa hänen kanssaan. Tapaamisia voidaan järjestää heti perustamisen jälkeen esimerkiksi kerran viikossa ja sen jälkeen nuoren tarpeen mukaan.

Yritysohjaajuus vahvistetaan digitaalisella sopimuksella. Kun yritysohjaaja on ilmoittautunut verkkolomakkeella, henkilötiedot liitetään 4H:n jäsenrekisteriin. 4H-yrittäjä ilmoittaa 4H-yhdistykseen yritysohjaajansa nimen. Yhdistys liittää yritysohjaajan tiedot 4H-yrittäjän tietoihin. Sen jälkeen sopimuksen hyväksymisprosessi käynnistyy automaattisesti. Jäsenrekisteri lähettää hyväksymislinkin yritysohjaajan sähköpostiin.

Miksi ryhtyisit yritysohjaajaksi?

 • Pääset seuraamaan nuoren kasvamista yrittäjyyteen ja elämään mukana yrittäjyyden haasteissa ja onnistumisissa.
 • Voit toimia aikuisena tukijana nuorelle.
 • Saat ohjauskokemusta.
 • Jos yritysohjaaja toimii itse yrittäjänä, voi hänen yrityksensä toimia 4H-yrityksen ”kummiyrityksenä”.

Katso videolta mitä 4H-yrityksen ohjaaminen tarkoittaa

Koulutusta ja materiaaleja 4H-yritysohjaajille

Nuori ja yritysohjaaja lukevat yhdessä 4H-yrittäjän työkirjaa.

4H-yritysohjaajakoulutus

Koulutus on tarkoitettu 4H-yrittäjien yritysohjaajiksi ryhtyville 4H-vapaaehtoisille. Voit suorittaa koulutuksen koska tahansa, sillä kyseessä on itsenäisesti tehtävä verkkokoulutus. Koulutuksen jälkeen olet varmempi ohjaaja nuorelle 4H-yrittäjälle.

Lue lisää
Kolme nuorta pitää yhdessä käsissään 4H-logoa

4H-nuorisotyö tutuksi

Koulutus antaa perustietoa 4H-nuorisotyöstä. Tutustut 4H:n arvoihin, pedagogiikkaan, yrittäjyyskasvatukseen sekä strategiaan. Itsenäisesti tehtävän verkkokoulutuksen voit suorittaa koska tahansa.

Lue lisää

Turvallinen 4H-harrastus

Koulutuksessa tutustut Turvallinen 4H-harrastus -ohjeeseen ja sen soveltamiseen 4H-harrastuksessa. Itsenäisesti tehtävän verkkokoulutuksen voit suorittaa koska tahansa.

Lue lisää

4H-akatemiaan on koottu 4H-yrittäjälle hyödyllisiä materiaaleja. Myös yritysohjaajan kannattaa tutustua niihin. Moniin 4H-yrittäjyyden kysymyksiin vastaus löytyy 4H-akatemiasta.

Nuori pitää käsissään kahta keppihevosta

Kaikki 4H-yrittäjälle

4H-yrittäjän oman koontisivun kautta löydät kaiken tarpeellisen. Vinkkaa tämä 4H-yrittäjälle!

4H-yrittäjälle
Kaksi nuorta istuu ja hymyilee. Käsissään vihkoset. Takana Business Lab -seinäke.

Koulutus nuorelle

Tutustu 4H-yrityskoulutuksen tavoitteisiin. Tarjolla on myös verkkokoulutus.

4H-yrityskoulutus 1 op
Nuori pesee autoa painepesurilla

Tietoa ja tehtäviä T&T

Tästä kokonaisuudesta löytyy mm. 4H-yrityksen perustamisen muistilista ja vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

4H-yrittäjän taidot

4H-yrityksestä lyhyesti

 • 4H-yrityksen voi perustaa 13–28-vuotias 4H:n jäsen.
 • 4H-yrityksen myynti on 50 € – 8000 € / vuosi
 • 4H-yritykselle on räätälöity vapaaehtoinen vastuuvakuutus. Kaikissa yrityksissä vastuuvakuutusta ei tarvita, mutta etenkin palveluita myyvissä yrityksissä riskit on hyvä kartoittaa ja harkita vakuutuksen ottamista.
 • Useampi 4H-yrittäjä voi toimia myös yhteistyöryhmänä.

4H-yrittäjästä lyhyesti

 • Nuori liittyy 4H:n jäseneksi.
 • Nuori tekee suunnitelman yrityksestään.
 • Nuori tekee 4H-yrityksen perustamisilmoituksen 4H-yhdistykseen.
 • Nuori tekee kirjallisen sopimuksen yritysohjaajansa kanssa.
 • Nuori pitää yhdenkertaista kirjanpitoa 4H-yrityksensä tuloista ja menoista, ottaa kuitit talteen ja tekee toimintakertomuksen ja talousraportin yrityksensä toiminnasta 4H-yhdistykselle.
 • Nuori voi toimia 4H-yrittäjänä haluamansa ajan ja toiminnan voi lopettaa milloin tahansa ilmoituksella 4H-yhdistykseen.
 • Nuori voi halutessaan hakea opintopisteitä yrittäjänä toimimisesta.

4H-yritys voi toimia kahdella eri tavalla

4H-yrittäjällä on vapaus valita, ottaako hän yritykselleen Y-tunnuksen vai ei. Ratkaisu vaikuttaa rahaliikenteeseen ja verotukseen.

4H-yrittäjällä ei ole Y-tunnusta eli kyseessä on itsenäinen tulonhankkimistoiminta4H-yrittäjällä on Y-tunnus eli nuori on yksityinen elinkeinonharjoittaja
• Nuori voi laskuttaa yksityishenkilöitä.
• Nuori ilmoittaa tulot verottajalle omassa veroilmoituksessaan
• Nuorta verotetaan tarvittaessa jälkikäteen (tähän on hyvä varautua).
• Nuori voi laskuttaa myös yrityksiä ja yhteisöjä.
• Nuori tekee elinkeinotoiminnan veroilmoituksen. Pienimuotoisesta yritystoiminnasta verotetaan yleensä jälkikäteen.

Arviointitapaaminen 4H-yrittäjän kanssa

4H-yrityksen toimintaan kuuluu yritystoiminnan ja oman osaamisen arviointi. Yritysohjaaja on apunasi arviointikeskustelussa vuoden lopussa tai ennen uuden yritysvuoden alkua.

Kysymyksiä arviointitapaamista varten

 • Mitä tuotteita tai palveluita 4H-yritys tarjoaa tällä hetkellä?
 • Miettikää hetkeä, jolloin yritysohjaajuussuhde alkoi, mitä silloin sovitte yhdessä?
 • Onko 4H-yrittäjä täyttänyt itsearviointilomakkeen ja nousiko siitä joitakin huomioita? 
 • 4H-yrittäjä:
  • Millaista apua sait yritysohjaajaltasi? Oliko se riittävää? 
  • Mitkä olivat suurimmat oivallukset ohjaussuhteen aikana?  
  • Oletko ottanut saadut opit käyttöön omassa yritystoiminnassasi? Mitä ja miten? 
 • Yritysohjaaja:
  • Mitä 4H-yrittäjän kannattaisi tehdä seuraavaksi?
  • Mitkä ovat tärkeimmät kehityskohteet 4H-yrittäjälle jatkoa ajatellen?
  • Vastasiko taloudellinen tulos 4H-yrittäjän tavoitteita? 
 • Miten ohjaajuussuhteelle asettamanne tavoitteet ovat täyttyneet asteikolla 1–5? 

Arviointitapaamisen jälkeen toivomme sinulta palautetta yritysohjaajuuden kehittämiseksi.

Yritysohjaajan palaute

4H tarjoaa yritysohjaajille ilmaisen koulutuksen sekä erilaista materiaalia yritysohjaajana toimimiseen. Hyödynsitkö näitä materiaaleja yritysohjaajana toimiessasi?
Yritysohjaajan sivu 4H-akatemia.fi/yritysohjaaja