4H-yritys muuttaa tai kasvaa

4H-yritys verotus y-tunnus

Sinä ja 4H-yrityksesi kasvatte käsi kädessä. Jos vastaan tulee ikäraja tai 4H-yrittäjyyden euromääräinen yläraja, on aika vaihtaa yrittäjyyden mallia. Joskus muutokset elämäntilanteessa voivat aihettaa muutoksia, jos vaikka muutat toiselle paikkakunnalle. Tässä pieni muistilista erilaisten tilanteiden varalle.

Muuttaminen toiselle paikkakunnalle

4H-yrittäjä on aina 4H-yhdistyksen jäsen. Lisäksi yrityksen kotipaikka on ilmoitettu mahdollisen Y-tunnuksen yhteydessä.

Vaikka muuttaisit toiselle paikkakunnalle, voit jatkaa 4H-yrityksesi toimintaa.

  • Jos jäät jäseneksi vanhan paikkakunnan 4H-yhdistykseen, jatkuu kaikki 4H-yrityksen suhteen kuten ennenkin.
  • Jos vaihdat muuton yhteydessä 4H-yhdistystä, teet toimintaan liittyvän raportoinnin (15.1. mennessä) vanhaan 4H-yhdistykseesi. Eli käytännössä siihen 4H-yhdistykseen, jossa olet perustanut oman 4H-yrityksesi.
  • Jos sinulla on Y-tunnus, on paikkakunnan muutoksesta ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallitukseen Y6 -lomakkeella.

4H-yrittäjyyden rajat tulevat vastaan

4H-yrityksen määritelmän mukaan yrityksen myynti on vuodessa 50 – 7000 euroa ja yrittäjä on 13 – 28 -vuotias. Kun yläraja tulee vastaan myynnin tai iän suhteen, yritys ei voi enää olla 4H-yritys.

  • Kun 4H-yrityksesi myynti on yli 7000 euroa, kyseessä ei ole enää sellainen pienimuotoinen toiminta, jota 4H-yrittäjyydellä tarkoitetaan. Käytännössä 4H-yritys pitää lopettaa ja miettiä yritystoiminnalle uusi muoto. Yritystoiminnan kasvaessa sinun kannattaa ottaa yhteyttä lähimpään uusyrityskeskukseen.
  • Kun täytät 29 -vuotta ei hän enää voi toimia 4H-yrittäjänä. Yritystoimintaa voit jatkaa samaan tapaan, kuin 4H-yrittäjänäkin.

Muita tärkeitä rajoja

  • Kun työtulo on vuodessa yli tietyn rajan, täysi-ikäisen yrittäjän on otettava YEL-vakuutus.
  • Kun yritystoiminnan liikevaihto (=myynti) on 15 000 euroa, yritys on arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisävero tulee maksettavaksi myös takautuvasti, jos raja ylittyy kalenterivuoden aikana.

On erittäin tärkeää, että seuraat 4H-yrityksesi kehittymistä, jotta voit ennakoida kasvun. Jos yrityksesi myynti näyttää kasvavan, kannattaa alv-rekisteriin ilmoittautua jo hyvissä ajoin, jotta saat kerättyä asiakaslaskutuksessa maksettavan arvonlisäveron.

4H-yrittäjä harava kädessä
Edellinen tehtävä

Kotitalous 4H-yrittäjän asiakkaana

Seuraava tehtävä

Taloudelliset tuet yhteiskunnalta