4H-taimikonhoitaja 2 op

Koulutus Metsä Opintopisteet
Taimikonhoitoa

4H-taimikonhoitajana työllistyt tai voit perustaa oman 4H-yrityksen

Tämä koulutus on tarkoitettu yli 16-vuotiaille, jotka ovat kiinnostuneet työskentelemään metsänhoitotehtävissä.

Jos opiskelet metsäalaa, kysy omasta oppilaitoksestasi tämän koulutuksen tunnustamista osana opintojasi. Esimerkiksi HAMKin metsätalouden opinnoissa voit hakea osaamisen näyttöä opintoihin sisältyvästä taimikonhoidon käytännön osiosta.

Laajuus

4H-taimikonhoitaja-koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä. Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää, omatoimista harjoittelua sekä näytön.

Osaamistavoitteet

4H-taimikonhoitaja

 • osaa hoitaa itsenäisesti eri puulajien taimikoita (taimikon varhaishoito, taimikonhoito, omavalvonta)
 • osaa ottaa käyttöön raivaussahan sekä osaa huoltaa sitä
 • osaa toimia turvallisesti taimikonhoitotyössä
 • osaa käyttää ja huoltaa turvavarusteita

Sisältö

Koulutuksen ohjelmaan sisältyy taimikoiden hoitaminen, raivaussahan ja turvavarusteiden turvallinen käyttäminen, työvälineiden ja turvavarusteiden huolto, hoidettavan metsäkohteen suunnittelu ja omavalvonta. Lähiopetuspäivien lisäksi aikaa on varattava omatoimiseen harjoitteluun sekä näyttöön valmistautumiseen.

Koulutuksen lopuksi osaaminen näytetään tekemällä näyttösuunnitelma ja antamalla näytön aidossa taimikonhoitotilanteessa.

Näyttösuunnitelma

Näytönantajan tekemä suunnitelma on vapaamuotoinen,joko kirjallinen tai suullinen. Suunnitelma näytetään näytön vastaanottajalle.

Sinun tulee huomioida seuraavat asiat suunnitelmassa:

 • Hoidettavan kohteen sijainti ja omistaja.
 • Maasto-olosuhteet ja ajankäyttö eli kuinka paljon juuri tähän kohteeseen on varattava aikaa.
 • Hoitotarve: mitä puulajeja/puita poistat ja miksi.
 • Paljoko jäävän puuston pitää olla ja miten toteutat omavalvonnan?
 • Työjärjestys, mistä kohtaa aloitat työn ja miten etenet palstalla.
 • Miten teet sahan tarkistuksen; terä, muu huolto, tankkaus.
 • Turvavarusteiden kunto: kypärä, silmikko, kuulosuojaimet, pitkävartisetkengät, EA-pakkaus, valjaatoikein säädetty, hanskat, (puhelin taskussa).

Todistus

4H-taimikonhoitajan opintopistopisteytetyn todistuksen myöntää Opintokeskus Sivis. Sivisverkossa olevaa opintorekisteriä varten tarvitaan osallistujilta tietoja. Vähintään tarvitaan osallistujan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja sukupuolitieto (opintorekisterissä lakisääteinen).

Opintorekisteriin pääsee katsomaan omia tietoja ja tulostamaan omia todistuksia, jos on tunnistautunut Sivisverkkoon. Tunnistautumisen voi tehdä itse koulutuksen jälkeen esim. verkkopankkitunnuksilla. Kouluttaja voi tehdä tunnistamisen, silloin hän tarvitsee osallistujan henkilötunnuksen. Tiedot kerätään henkilötietolomakkeella. Lomakkeet hävitetään, kun tiedot on viety Sivisverkkoon.

Todistuksesta on hyötyä työnhaussa, oppilaitokseen hakiessa ja opinnoissa esim. yrittäjyys- tai vapaavalintaisissa opinnoissa. On hyvä sopia jo ennakkoon oman oppilaitoksen kanssa 4H-yrittäjänä toimimisen opintopisteiden hyödyntämisestä.

Lisätietoja 4H-akatemian sivulla Näin näytät osaamisesi.

4H-taimikonhoitajan koulutuksessa opit raivaussahan käyttöä.

Millaista se on? Kurkkaa videolta.


Opettajille ja yhteistyökumppaneille

Koulutuksessa tutustutaan taimikonhoidon menetelmiin sekä työvälineiden turvalliseen käyttöön sekä teoriassa että käytännössä. Kohderyhmänä ovat yli 16-vuotiaat nuoret. Opintopisteytetyn todistuksen myöntää Opintokeskus Sivis, joka on oppilaitos.

OpintopisteetOpetustunnitOppijan työmääräEQF-taso
2 op19 h48 h3
laskennallisestiviitteellinen, ei tutkinto

4H-taimikonhoitajan osaamistavoitteet

 • Osallistuja osaa hoitaa itsenäisesti eri puulajien taimikoita (taimikon varhaishoito, taimikonhoito, omavalvonta)
 • Osaa ottaa käyttöön raivaussahan sekä osaa huoltaa sitä
 • Osaa toimia turvallisesti taimikonhoitotyössä
 • Osallistuja osaa käyttää ja huoltaa turvavarusteita

4H-yrityskoulutus sopii osaksi toisen asteen tai ammattikorkeakoulun opintoja. Esimerkiksi Hämeen ammattikorkeakoulussa metsätalouden valinnaisissa opinnoissa, opiskelija voi hakea osaamisen näyttöä, jonka perusteena on todistus taimikonhoitajakurssista.