Yritysohjaajalle

Nuori oranssissa 4H-yrittäjäpaidassa. Vieressä iltapuku sovitusnuken päällä.

Yritysohjaaja on nuorta 4H-yrittäjää tukeva vapaaehtoinen.
Tältä sivulta saat tietoa 4H-yritysohjaajan tehtävästä.

Yritysohjaajan tehtävä

Jokainen 4H-yrityksen perustava nuori tarvitsee itselleen yritysohjaajan. Yritysohjaajan tehtävänä on olla nuoren tukena, keskustella ja antaa palautetta. Ohjaaja suunnittelee yritystoimintaa nuoren kanssa ja seuraa hänen kasvamistaan yrittäjyyteen. Yritysohjaaja tukee, motivoi ja kannustaa nuorta yrittäjyyden haasteissa ja onnistumisissa.

Yritysohjaaja saa aina tarvitessaan tukea 4H:lta. Yritysohjaajat eivät ole juridisesti vastuussa nuorten yritystoiminnasta.

Yritysohjaajan tärkeimmät tehtävät ovat

 • keskusteleminen, kuunteleminen ja palautteen antaminen nuorelle
 • nuoren tukeminen, motivoiminen ja kannustaminen
 • nuoren tai ryhmän ohjaaminen
 • yhteydenpito nuoreen.

Kuka voi olla 4H-yritysohjaaja?

Yritysohjaaja on aikuinen, joka on esimerkiksi paikallinen yrittäjä, nuoren vanhempi, sukulainen tai ystävä. 4H-yrittäjänä toimineet varttuneet nuoret voivat myös toimia yritysohjaajina. Ohjaaminen on vapaaehtoistoimintaa. Yritysohjaajalta voidaan pyytää vapaaehtoisen rikostaustaote, paikallisen 4H-yhdistyksen linjauksen mukaisesti.

On tärkeää, että nuori voi itse vaikuttaa siihen, kuka on hänen yritysohjaajansa. 4H kannustaa nuorta itse etsimään yritysohjaajan, jotta ohjaaja on juuri mieluisa. Jos sopivaa ohjaajaa ei löydy, 4H-yhdistys auttaa etsimisessä.

Nuori ei tarvitse yrittäjyyden yksityiskohdat tuntevaa eksperttiä, vaan henkilön, joka on kiinnostunut jakamaan kokemuksen nuoren yrittäjyydestä ja etsimään yhdessä vastauksia nuoren esittämiin kysymyksiin.

Yritysohjaaja tekee sopimuksen

Yritysohjaajuus on kahden kauppa 4H-yrittäjän ja vapaaehtoisen yritysohjaajan välillä. 4H-yrittäjät ovat eri ikäisiä ja erilaisissa yrittäjyyden vaiheissa, siksi ohjaustarpeet voivat olla erilaisia. On hyvä sopia yhdessä esimerkiksi siitä, kuinka usein nuori ja ohjaaja tapaavat.

Ohjaussopimuksessa 4H-yrittäjä ja yritysohjaaja sopivat yhdessä ohjaukseen liittyvistä asioista.

Yritystoimintaa aloittaessaan nuori tarvitsee aktiivisen yritysohjaajan, joka pitää häneen yhteyttä ja suunnittelee toimintaa hänen kanssaan. Tapaamisia voidaan järjestää heti perustamisen jälkeen esimerkiksi kerran viikossa ja sen jälkeen nuoren tarpeen mukaan.

Miksi ryhtyisit yritysohjaajaksi?

 • Pääset seuraamaan nuoren kasvamista yrittäjyyteen ja elämään mukana yrittäjyyden haasteissa ja onnistumisissa.
 • Voit toimia aikuisena tukijana nuorelle.
 • Saat ohjauskokemusta.
 • Jos yritysohjaaja toimii itse yrittäjänä, voi hänen yrityksensä toimia 4H-yrityksen ”kummiyrityksenä”.

Yritysohjaajan nimi- ja yhteystiedot kirjataan yritysohjaussopimusta varten 4H:n jäsenrekisteriin. 4H-yrittäjä toimittaa tiedot omaan 4H-yhdistykseensä esimerkiksi sähköpostitse. Nuoria ohjeistetaan käsittelemään tietoja huolellisesti ja luottamuksellisesti.

4H-yrittäjä toimittaa tietosi sopimukseen

Virallinen sopimus 4H-yrityksen ohjaamisesta tehdään digitaalisesti. 4H-yrittäjän tehtävänä on toimittaa yritysohjaajansa tiedot 4H:n jäsenrekisteriin, jossa tapahtuu yritysohjaajasopimuksen hyväksyminen. Anna 4H-yrittäjälle seuraavat tiedot.

 • Etu- ja sukunimi
 • Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Sopimuksen hyväksymisprosessi käynnistyy automaattisesti kun 4H-yhdistys lisää yritysohjaajan 4H-yrityksen tietoihin. Jäsenrekisteri lähettää sähköpostilla hyväksymislinkin yritysohjaajan sähköpostiin.

4H-akatemian materiaalit 4H-yrittäjälle

4H-akatemiaan on koottu 4H-yrittäjälle hyödyllisiä materiaaleja. Myös yritysohjaajan kannattaa tutustua niihin. Moniin 4H-yrittäjyyden kysymyksiin vastaus löytyy 4H-akatemiasta.

Kaikki 4H-yrittäjälle

4H-yrittäjän oman koontisivun kautta löydät kaiken tarpeellisen. Vinkkaa tämä 4H-yrittäjälle!

4H-yrittäjälle

Koulutus nuorelle

Tutustu 4H-yrityskoulutuksen tavoitteisiin. Tarjolla on myös verkkokoulutus.

4H-yrityskoulutus 1 op

Tietoa ja tehtäviä T&T

Tästä kokonaisuudesta löytyy mm. 4H-yrityksen perustamisen muistilista ja vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

4H-yrittäjän paperihommat

4H-yrityksestä lyhyesti

 • 4H-yrityksen voi perustaa 13–28-vuotias 4H:n jäsen.
 • 4H-yrityksen myynti on 50 € – 8000 € / vuosi (2022 alkaen, aiemmin max 7000 €)
 • 4H-yritykselle on räätälöity vapaaehtoinen vastuuvakuutus. Kaikissa yrityksissä vastuuvakuutusta ei tarvita, mutta etenkin palveluita myyvissä yrityksissä riskit on hyvä kartoittaa ja harkita vakuutuksen ottamista.
 • Useampi 4H-yrittäjä voi toimia myös yhteistyöryhmänä.

4H-yrittäjästä lyhyesti

 • Nuori liittyy 4H:n jäseneksi.
 • Nuori tekee suunnitelman yrityksestään.
 • Nuori tekee 4H-yrityksen perustamisilmoituksen 4H-yhdistykseen.
 • Nuori tekee kirjallisen sopimuksen yritysohjaajansa kanssa.
 • Nuori pitää yhdenkertaista kirjanpitoa 4H-yrityksensä tuloista ja menoista, ottaa kuitit talteen ja tekee toimintakertomuksen ja talousraportin yrityksensä toiminnasta 4H-yhdistykselle.
 • Nuori voi toimia 4H-yrittäjänä haluamansa ajan ja toiminnan voi lopettaa milloin tahansa ilmoituksella 4H-yhdistykseen.
 • Nuori voi halutessaan hakea opintopisteitä yrittäjänä toimimisesta.

4H-yritys voi toimia kahdella eri tavalla

4H-yrittäjällä on vapaus valita, ottaako hän yritykselleen Y-tunnuksen vai ei. Ratkaisu vaikuttaa rahaliikenteeseen ja verotukseen.

4H-yrittäjällä ei ole Y-tunnusta eli kyseessä on itsenäinen tulonhankkimistoiminta4H-yrittäjällä on Y-tunnus eli nuori on yksityinen elinkeinonharjoittaja
• Nuori voi laskuttaa yksityishenkilöitä.
• Nuori ilmoittaa tulot verottajalle omassa veroilmoituksessaan
• Nuorta verotetaan tarvittaessa jälkikäteen (tähän on hyvä varautua).
• Nuori voi laskuttaa myös yrityksiä ja yhteisöjä.
• Nuori tekee elinkeinotoiminnan veroilmoituksen. Pienimuotoisesta yritystoiminnasta verotetaan yleensä jälkikäteen.