Tietoa 4H-akatemiasta

Kaikenlaisia työelämätaitoja

4H-akatemia kokoaa yhteen 4H:ssa tapahtuvan nuorten oppimisen. 4H-akatemia on yrittäjyyttä, työtaitoja, ohjaamisosaamista, projekteja, tekoja ympäristön ja ihmisten hyväksi, vapaaehtoisuutta ja vaikuttamista.

Kaikki, mitä 4H:ssa opit, on tavalla tai toisella työelämäosaamista. 4H-akatemia on myös keinoja oman osaamisen näyttämiseen. Voit saada opintopisteytetyn todistuksen, digitaalisen osaamismerkin tai voit näyttää osaamisesi esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa.

4H-akatemia on Suomen 4H-liiton palvelu 4H:n jäsenille. www.4h.fi/liity

4H-akatemian verkkosivustoa on kehitetty osana Bio- ja kiertotalous 4H-akatemiassa -hanketta, jota rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kysy lisää, ota yhteyttä

”Ota minuun yhteyttä, jos 4H-akatemia herättää kysymyksiä. Jos mielessäsi on hyviä kehitysideoita, kuulen niistä erittäin mielelläni!”

4H-akatemian tuottaja Hilkka Näse
hilkka.nase@4h.fi
040 7830300

Kaikki 4H-liiton yhteystiedot löydät osoitteesta www.4h.fi/yhteystiedot.

4H-akatemia on osa 4H:n yrittäjyyskasvatusta

4H:n toimintamenetelmä Tekemällä oppiminen ”Learning by doing” perustuu amerikkalaisen kasvatusfilosofin John Deweyn teoriaan. Tärkeätä oppimisessa ovat oma kokemus ja yhteisöllisyys. Pedagogista ajattelua syventää David A. Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen kehämalli, jonka mukaan oppimisprosessissa on neljä vaihetta:

  • aktiivinen toiminta
  • omakohtaiset kokemukset,
  • reflektointi, kokemusten pohjalta tehtävä havainnointi ja pohdiskelu sekä
  • käsitteellistäminen, esimerkiksi oman osaamisen sanoittaminen.

Yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli 4H:ssa on nimeltään ”Kolme askelta työelämään”.

Kolme askelta työelämään -kaavio

1. Ryhmätoiminta – arjen taitoja 4H-harrastekerhot ovat ryhmätoiminnan tärkein muoto. Kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti kestävään elämäntapaan liittyviä arjen taitoja sekä yritteliään ihmisen perusvalmiuksia. TOP-tehtäväsivusto on kerhonohjaajille ja ammattikasvattajille suunnattu, myös lapsille avoin tehtäväpankki. Kirjaimet tulevat sanoista Tekemällä Oppii Parhaiten.

2. 4H-akatemia – työelämätaitoja
4H-akatemia on monipuolinen tekemisen ja oppimisen ympäristö 13 – 28-vuotiaille. Se on osaamisen näkyväksi tekemistä, opintopisteitä ja osaamismerkkejä. Akatemia on hyödyllisiä työelämätaitoja, yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä, omia projekteja ja tekoja oman elinpiirin, luonnon, ympäristön ja muiden ihmisten hyväksi, vapaaehtoisuutta ja vaikuttamista.

3. Työpaikka ja 4H-yritys – ensimmäisiä työkokemuksia
4H:n kautta jo yli 13-vuotias voi saada ensimmäisen työkokemuksen ja päästä kokeilemaan yrittäjyyttä ohjatusti. Yhdistykset valmentavat nuoria työtehtäviin ja työllistävät nuoria vastuullisesti. Nuori voi työllistyä 4H-yhdistykseen, yhdistyksen kautta tai työllistää itsensä perustamalla oman 4H-yrityksen.

Kokeile, kehitä, vaikuta, opi!
#4hAkatemia